måndag 20 maj 2019

Inför sommaren 2019

Sjöfartshuset håller öppet 11.6 -11.8.2019 ti - sö kl. 11-18 & 13.8 - 31.8.2019 ti-sö kl. 11-16. (Stängt på midsommar 21-23.6).

Sommarens utställningar:

- kaptenstavlor med anknytning till Åbolands skärgård
- Viking - vår första riktiga bilfärja Finland - Sverige
- Hertiginnan och kaptenskan. Fotografier tagna på fyrmastade barken Herzogin Cecilie av Pamela Eriksson 1934-36.

Inträde 4euro/person för besökare över 12 år

torsdag 5 april 2018

2018 Nagubor i skärgårdsflottan under Gustav IIIs krig.

Nagubor i skärgårdsflottan under Gustav III:s krig – utställningen behandlar 1788-90 års krig och dess inverkan för både båtsmännen och Naguborna. I utställningen uppvisas föremål som anknyter till denna historiska period.

Vi kommer att särdeles behanda Nathanael Gerhard af Schultén,hemma från Prostik och son till Samuel Schultén. Nathanael gjorde en betydande karriär som lärare i svenska flottan och som kartläggare av Sveriges kustområden och senare i början av den autonoma tiden som medlem av regeringskonseljen. Därtill bidrog han genom sina insatser till den svenska segern i Slaget vid Svensksund 1790.

Utställningen är tillgänglig för besök den 13.6.2018.

En modell av det berömda passagerarfartyget Titanic av modellbyggaren av Tony West finns till påseende tillsammans med en lista över alla kända finländska passagerare.  

I den övre våningen kan man besöka Nagu hembygdsförenings utställning ”Broarna i Nagu” samt en fotoutställning om Pentti Salmis jordsomsegling i BOC Ocean Challenge med skeppet Merikotka under Nagu Segel Sällskapets flagga.


Säsongöppningen äger rum den 14.6 klockan 18:00 och är öppen för allmänheten. 

Slaget vid Svensksund 1790.

måndag 31 juli 2017

Broar i Nagu 2017

Utställningen "Broar i Nagu" finns till påseende under hela augusti månad på den övre våningen i Sjöfartshuset.
Utställningen har producerats av Nagu hembygdsförenig r.f.

onsdag 7 juni 2017

Säsongen 2017 öppnas!


Tisdagen den 13.6 inleds den nya säsongen på Sjöfartshuset med utställningsöppning på kvällen. I år har vi lånat in utställningen "Vi som har varit till sjöss på GE fartygen" från Sjöfartsmuseet i Mariehamn. Utställningen har sitt ursprung i en Facebook-grupp med samma namn som består av tidigare anställda på Gustav Eriksons rederi.

Inom gruppen, som i skrivande stund har över 600 medlemmar, har man aktivt samlat in bilder och berättelser som handlar om livet ombord GE-fartygen. Utställningen är en sammanställning av det material som insamlats genom denna grupp och behandlar i huvudsak minnen från 1960 till 1990-talen. Ett stort antal åboländska sjömän har genom tiderna varit ombord olika GE-fartyg och utställningen har därmed ett lokalt prägel.

Linjedop ombord på Ge-fartyget Balderö kring 1980 då den passerat ekvatorn.
Utöver GE-utställningen kommer vi även att visa en film om Kaj Enblom och om hur Rederi Engship byggdes upp. Filmen har producerats av Sydkustens landskapsförbund inom ramen för projektet "Levande historia i Skärgårdsmuseerna" och kommer att kunna ses av besökare under hela sommaren.

GE-fartyget Fiskö i varma vatten i slutet av 1970-talet.

Utställningsöppning äger rum 13.6.2017 kl. 18:00 med gratis inträde till Sjöfartshuset.
Vi bjuder även på lite tilltugg. Välkommen till Nagu och till Sjöfartshuset!

onsdag 8 juni 2016

Nytt för sommaren 2016Marinmålare TH Norling ställer ut sina målningar historiska och samtida marina motiv av fyrar, sjömärken och fartyg i Åboland. Utöver de traditionella oljemålningarna visas även motiv från skärgården målade med akrylfärger på uttjänt segelduk. 

TH Norling beundrar Nagu-fanan.

Konstutställningen På Erstan och Oceanerna av marinmålaren TH Norling till påseende iSjöfartshuset under ordinarie öppenhållighetstider.

Utställningsöppning äger rum 9.6.2016 kl. 18:00 med gratis inträde till Sjöfartshuset.

TH Nordling kommer att själv finnas på plats på Sjöfartshuset 6.7, 13.7 & 20.7 15-18:00.

Norling_Svan.jpg
TH Norling har också ett maringalleri i Åbo. Mera uppgifter om maingalleriet finns på denna länk. http://maringalleriet.com

tisdag 1 september 2015

Sommarsäsongen 2015 avslutadSommarsäsongen 2015 är nu avslutad och Pinatova-utställningen kommer att gå på turné. 
Jag önskar tacka följande personer & organisationer som medverkat i skapandet av utställningen som har väckt tacksamt med intresse under sommaren. 

Marcus Lepola, utställningsanvarig.
Finansiärer
Svenska kulturfonden
Löfgrenska fonden
Pargas stad

Privatpersoner
Johan Stenbäck
Torvald Fjäder
Gunnar Forss
Bengt Backman
Bengt Gustafsson
Kai Ekbom
Viveca Sundberg
Kaj Enblom
Sigurd Gustafsson
Thomas Wilman
Henrik Redin

Källor & arkiv
Bengt Karlsson
Allan Gustafsson
Tomy Karlsson
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Ajaloo museum, Estland.

tisdag 24 mars 2015

Vind i segel för "Pinatova" utställningen


Skapandet av en utställning kräver förrutom gedigen forskning även en smula tur vilket följande exempel illustrerar. Vi råkade av rena slumpen komma över ett värdefullt föremål som bär vittne över de dramatiska händelser som inträffade på havet under senhösten 1944.
Galeasen Linnea.

Av de sextiotal skutor som tvångsrekvirerades till Ösel och Dagö förliste 17 och omkring 8 civila dog.  Bland dessa fanns galeasen Linnea, hemma i Pederså Kimito. Fartyget ägdes av Albin Laurén från Pederså, Kimito. Linnea klarade sig oskadd från den Estniska sidan men återfärden blev ödesdiger. Linnea träffades av en torped som avfyrades av den tyska ubåten U-958. Fartyget sprängdes i spillror och hela besättningen fann sin grav i havets djup. Det enda som hittades av Linnea var namnbrädet som flöt iland vid Gunnarstrand i Hangö. Namnbrädet har vi, till följd av ett otroligt sammanträffande, lyckats återupptäcka i Bollböle i Pargas!


U-958 var en ubåt i klass VII C, den vanligaste tyska u-båtsklassen med 568 exemplar i tjänst. Fartygets befälhavare var kaptenlöjtnant Gerhard Groth. (Bilden är av U-1206).

Berättelsen om Linnea och hennes besättnings öde kommer att ingå sommarens utställnings i sjöfartshuset i Nagu.

Linneas namnskylt flöt iland i Hangö och fanns bevarad i Bollböle i Pargas.