fredag 16 augusti 2013

Produkter som finns till försäljning i sjöfartshuset

Besökare till sjöfartshuset kan även hitta intressanta uppköp i samband med museibesöket.


I Sjöfartshuset finns flera intressanta böcker som berör bl.a. Jurmo, kalkskeppare, skeppsvrak i Åbolands skärgårs samt andra historiska ämnen. Barnen har uppskattat våra maritimit-inspirerade leksaker som "skeppet i flaskan" och "flaskpost".

Bland de hantverks-alster som säljs kan nämnas flera fina handgjorda sjömaningar, dvs. dekorativa knopar som fungerar som nyckelhängen.

Välkommen på uppköp!

tisdag 28 maj 2013

Sjöfartshuset öppnar snart - Utställningsbygget i full gång!

Sjöfartshuset öppnar sina dörrar den 4.6. Sommarens specialutställningar beräknas vara klara till utställningsöppningen den 14.6.

Utställningen "Skepnader i havet" kommer att finnas i övre våningen. "Bortom Sibirien" kommer dels att placeras i aulan och dels i den historiska avdelningen av sjöfartshuset. En liten del av föremålen kommer att finnas framme redan den 4.6 utöver vår intressanta basutställning.

Ett av föremålen i utställningen utgörs av en Haida-indiansk panelpipa som av slumpen uppdagades i Pargas vintern 2013. Den ursprungliga insamlaren är okänd, möjligtvis är den en besättningsman som som seglade till Alaska ombord på ett av Åboskeppen "Fröja" eller "Atka" 1848?

En vackert utsirad panelipia av argilit, inköpt i Sitka kring 1850. Insamlare okänd. Foto Marcus Lepola.

torsdag 28 mars 2013

Nya utställningar på gång!

En enastående utställningssommar i Nagu 2013!


Sjöfartshuset kommer förvisa den åboländska sjöfarten under 1800-talet genom två olika och unika utställningar. Den ryska tiden medförde en storhetstid för den åboländska sjöfarten och sjöfarare från Korpo, Nagu, Pargas, Åbo och Kimito företog många världsomseglingar under rysk flagg. Åboländska sjöfarare upprätthöll kontakten mellan det omfattande Ryska imperiets två halvor som i väster omfattade Finland och i öster den Sibiriska kusten och Alaska.
För utställningen kommer en hel del okända och sensationella föremål som härstammar från denna tid att uppvisas för den första gången på ett sekel för allmänheten. De flesta av de uppvisade föremålen har legat undangömda och –glömda i källare och vindsvåningar i olika skolor i Finland och dessa unika föremål  kommer att finnas till påseende i Nagu i sommar!
Ett lika dramatiskt innehåll erbjuds även av sommarens andra utställning som kommer att uppvisa enastående bilder av skepps vrak som vilar under ytan av vårt vackra skärgårdshav.  Dessa bilder bär tyst vittne över hur farlig och oförlåtande havet kunde vara för skepp som seglade i våra närvatten för snart 200 år sedan.

 
Bild 1 Kajamodell från Alaska ca 1865.
Sommarens utställning sammanfaller med 200-års jubileet av Sjöfartsutbildningen i Åbo som inleddes 1813. En del av de uppvisade föremålen kommer från Navigationsskolans, numera Aboa Mares, glömda samlingar. Namnlistor på åboländska sjömän som seglade till Alaska kommer att publiceras i samband med utställningen, en ypperlig chans att spåra sina släktingar!
Vi kan alltså vänta oss en spännande museisommar i Nagu och Pargas!

Foto
Bild 1. Marcus Lepola