torsdag 28 mars 2013

Nya utställningar på gång!

En enastående utställningssommar i Nagu 2013!


Sjöfartshuset kommer förvisa den åboländska sjöfarten under 1800-talet genom två olika och unika utställningar. Den ryska tiden medförde en storhetstid för den åboländska sjöfarten och sjöfarare från Korpo, Nagu, Pargas, Åbo och Kimito företog många världsomseglingar under rysk flagg. Åboländska sjöfarare upprätthöll kontakten mellan det omfattande Ryska imperiets två halvor som i väster omfattade Finland och i öster den Sibiriska kusten och Alaska.
För utställningen kommer en hel del okända och sensationella föremål som härstammar från denna tid att uppvisas för den första gången på ett sekel för allmänheten. De flesta av de uppvisade föremålen har legat undangömda och –glömda i källare och vindsvåningar i olika skolor i Finland och dessa unika föremål  kommer att finnas till påseende i Nagu i sommar!
Ett lika dramatiskt innehåll erbjuds även av sommarens andra utställning som kommer att uppvisa enastående bilder av skepps vrak som vilar under ytan av vårt vackra skärgårdshav.  Dessa bilder bär tyst vittne över hur farlig och oförlåtande havet kunde vara för skepp som seglade i våra närvatten för snart 200 år sedan.

 
Bild 1 Kajamodell från Alaska ca 1865.
Sommarens utställning sammanfaller med 200-års jubileet av Sjöfartsutbildningen i Åbo som inleddes 1813. En del av de uppvisade föremålen kommer från Navigationsskolans, numera Aboa Mares, glömda samlingar. Namnlistor på åboländska sjömän som seglade till Alaska kommer att publiceras i samband med utställningen, en ypperlig chans att spåra sina släktingar!
Vi kan alltså vänta oss en spännande museisommar i Nagu och Pargas!

Foto
Bild 1. Marcus Lepola