måndag 9 juni 2014

Sommaren 2014

Lågskär

Den stundade sommaren lär bli en vacker och varm sommar och de första turisterna har redan kommit till Nagu även om den verkliga högsäsongen kommer igång först efter midsommar.

I sommar kommer sjöfartshuset att erbjuda två intressanta utställningar utöver den fina basutställningen, därtill kommer utställningen att vara tillgänglig t.o.m. hela augusti.
En utställning om Lågskär finns i Sjöfartshusets andra våning. 

Brev mellan sjöfarare och hemfolk


En sjöman på 1800-talet var i högsta grad en migrerande arbetstagare som vistades i två olika världar. Skutan som plöjde genom havets våg utgjorde ett lika viktigt hem för honom som hans stuga invid skogsbrynet. Han var också den ständigt frånvarande maken och fadern. Hur påverkade detta barnuppfostran, försörjning och de sociala relationerna? För hundra år sedan var man tvungen att förlita sig på brev för att hålla kontakt med hemmet. Detta var dock ett mycket långsamt och osäkert ett sätt att kommunicera. I breven behandlades känslor, familjesituationen där hemma, och lokala nyheterna. Breven tog flera månader att nå fram, ofta gick dessa även förlorade på vägen. ankomst tog månader, och de har också förlorat på vägen. Väntan på breven och ankomsten av skeppen sammanförde sjömans-familjerna. Om de väntade breven uteblev kunde familjen där hemma inte veta när pappa var på väg tillbaka eller ifall han överhuvudtaget levde. Ombord på fartygen var det en stor glädje att få brev hemifrån, lika stor var även besvikelsen över de brev som uteblev.

Forum Marinum och Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi har producerat denna utställning som nu finns till påseende i Sjöfartshuset i Nagu. I utställningen uppmärksammas korrespondensen mellan Nagu sjökaptenen Mats Viktor Lindell (1829-1884) och hans maka Lovisa Vilhelmina, född Fagerström (1831-1872). Vilhelmina var dotter till ägaren av Wäcklax gård vilket även övertogs av Vilhelmina och Viktor.

Utställningsöppningen är gratis och öppen för allmänheten. Öppningen äger rum den 9.6 klockan 18:00. Hjärtligt välkomna till sjöfartshuset!torsdag 16 januari 2014

En strimla ljus i vintermörkret

Vintern i Nagu är fridfull och mörk, men det betyder inte folk ligger i ide. Sommaren är snart här igen och förberedelserna inför den nya turistsäsongen är på gång överallt i bygden.

Fyren utanför sjöfartshuset har nu äntligen fått sin lykta. Skenet från fyren är dock betydligt svagare än vad som förväntas av fyrar vid farlederna. Ljuset i vår fyr ska locka till sig båtburna besökare som förtöjer sina små farkoster vid den fina gästhamnen.

Fyrar lär för övrigt bli ett av nästa sommarens teman i sjöfartshuset.

Vi jobbar vidare mot den varma sommaren!

Fyren utanför Sjöfartshuset i Nagu har fått sin lykta.