tisdag 1 september 2015

Sommarsäsongen 2015 avslutadSommarsäsongen 2015 är nu avslutad och Pinatova-utställningen kommer att gå på turné. 
Jag önskar tacka följande personer & organisationer som medverkat i skapandet av utställningen som har väckt tacksamt med intresse under sommaren. 

Marcus Lepola, utställningsanvarig.
Finansiärer
Svenska kulturfonden
Löfgrenska fonden
Pargas stad

Privatpersoner
Johan Stenbäck
Torvald Fjäder
Gunnar Forss
Bengt Backman
Bengt Gustafsson
Kai Ekbom
Viveca Sundberg
Kaj Enblom
Sigurd Gustafsson
Thomas Wilman
Henrik Redin

Källor & arkiv
Bengt Karlsson
Allan Gustafsson
Tomy Karlsson
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Ajaloo museum, Estland.

tisdag 24 mars 2015

Vind i segel för "Pinatova" utställningen


Skapandet av en utställning kräver förrutom gedigen forskning även en smula tur vilket följande exempel illustrerar. Vi råkade av rena slumpen komma över ett värdefullt föremål som bär vittne över de dramatiska händelser som inträffade på havet under senhösten 1944.
Galeasen Linnea.

Av de sextiotal skutor som tvångsrekvirerades till Ösel och Dagö förliste 17 och omkring 8 civila dog.  Bland dessa fanns galeasen Linnea, hemma i Pederså Kimito. Fartyget ägdes av Albin Laurén från Pederså, Kimito. Linnea klarade sig oskadd från den Estniska sidan men återfärden blev ödesdiger. Linnea träffades av en torped som avfyrades av den tyska ubåten U-958. Fartyget sprängdes i spillror och hela besättningen fann sin grav i havets djup. Det enda som hittades av Linnea var namnbrädet som flöt iland vid Gunnarstrand i Hangö. Namnbrädet har vi, till följd av ett otroligt sammanträffande, lyckats återupptäcka i Bollböle i Pargas!


U-958 var en ubåt i klass VII C, den vanligaste tyska u-båtsklassen med 568 exemplar i tjänst. Fartygets befälhavare var kaptenlöjtnant Gerhard Groth. (Bilden är av U-1206).

Berättelsen om Linnea och hennes besättnings öde kommer att ingå sommarens utställnings i sjöfartshuset i Nagu.

Linneas namnskylt flöt iland i Hangö och fanns bevarad i Bollböle i Pargas.