tisdag 1 september 2015

Sommarsäsongen 2015 avslutadSommarsäsongen 2015 är nu avslutad och Pinatova-utställningen kommer att gå på turné. 
Jag önskar tacka följande personer & organisationer som medverkat i skapandet av utställningen som har väckt tacksamt med intresse under sommaren. 

Marcus Lepola, utställningsanvarig.
Finansiärer
Svenska kulturfonden
Löfgrenska fonden
Pargas stad

Privatpersoner
Johan Stenbäck
Torvald Fjäder
Gunnar Forss
Bengt Backman
Bengt Gustafsson
Kai Ekbom
Viveca Sundberg
Kaj Enblom
Sigurd Gustafsson
Thomas Wilman
Henrik Redin

Källor & arkiv
Bengt Karlsson
Allan Gustafsson
Tomy Karlsson
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Ajaloo museum, Estland.