måndag 31 juli 2017

Broar i Nagu 2017

Utställningen "Broar i Nagu" finns till påseende under hela augusti månad på den övre våningen i Sjöfartshuset.
Utställningen har producerats av Nagu hembygdsförenig r.f.

onsdag 7 juni 2017

Säsongen 2017 öppnas!


Tisdagen den 13.6 inleds den nya säsongen på Sjöfartshuset med utställningsöppning på kvällen. I år har vi lånat in utställningen "Vi som har varit till sjöss på GE fartygen" från Sjöfartsmuseet i Mariehamn. Utställningen har sitt ursprung i en Facebook-grupp med samma namn som består av tidigare anställda på Gustav Eriksons rederi.

Inom gruppen, som i skrivande stund har över 600 medlemmar, har man aktivt samlat in bilder och berättelser som handlar om livet ombord GE-fartygen. Utställningen är en sammanställning av det material som insamlats genom denna grupp och behandlar i huvudsak minnen från 1960 till 1990-talen. Ett stort antal åboländska sjömän har genom tiderna varit ombord olika GE-fartyg och utställningen har därmed ett lokalt prägel.

Linjedop ombord på Ge-fartyget Balderö kring 1980 då den passerat ekvatorn.
Utöver GE-utställningen kommer vi även att visa en film om Kaj Enblom och om hur Rederi Engship byggdes upp. Filmen har producerats av Sydkustens landskapsförbund inom ramen för projektet "Levande historia i Skärgårdsmuseerna" och kommer att kunna ses av besökare under hela sommaren.

GE-fartyget Fiskö i varma vatten i slutet av 1970-talet.

Utställningsöppning äger rum 13.6.2017 kl. 18:00 med gratis inträde till Sjöfartshuset.
Vi bjuder även på lite tilltugg. Välkommen till Nagu och till Sjöfartshuset!