torsdag 5 april 2018

2018 Nagubor i skärgårdsflottan under Gustav IIIs krig.

Nagubor i skärgårdsflottan under Gustav III:s krig – utställningen behandlar 1788-90 års krig och dess inverkan för både båtsmännen och Naguborna. I utställningen uppvisas föremål som anknyter till denna historiska period.

Vi kommer att särdeles behanda Nathanael Gerhard af Schultén,hemma från Prostik och son till Samuel Schultén. Nathanael gjorde en betydande karriär som lärare i svenska flottan och som kartläggare av Sveriges kustområden och senare i början av den autonoma tiden som medlem av regeringskonseljen. Därtill bidrog han genom sina insatser till den svenska segern i Slaget vid Svensksund 1790.

Utställningen är tillgänglig för besök den 13.6.2018.

En modell av det berömda passagerarfartyget Titanic av modellbyggaren av Tony West finns till påseende tillsammans med en lista över alla kända finländska passagerare.  

I den övre våningen kan man besöka Nagu hembygdsförenings utställning ”Broarna i Nagu” samt en fotoutställning om Pentti Salmis jordsomsegling i BOC Ocean Challenge med skeppet Merikotka under Nagu Segel Sällskapets flagga.


Säsongöppningen äger rum den 14.6 klockan 18:00 och är öppen för allmänheten. 

Slaget vid Svensksund 1790.