torsdag 5 april 2018

2018 Nagubor i skärgårdsflottan under Gustav IIIs krig.

Sommaren 2018 lyfter vi fram nagubor som berördes av det sjökrig som den svenska kungen Gustav III Adolf förde mot Ryssland åren 1788-1790.

Vi kommer att särdeles behanda Nathanael Gerhard af Schultén,hemma från Prostik och son till Samuel Schultén. Nathanael gjorde en betydande karriär som lärare i svenska flottan och som kartläggare av Sveriges kustområden och senare i början av den autonoma tiden som medlem av regeringskonseljen. Därtill bidrog han genom sina insatser till den svenska segern i Slaget vid Svensksund 1790.

Utställningen är tillgänglig för besök den 13.6.2018.

Slaget vid Svensksund 1790.