Nagu

Kommundelen Nagu i Pargas stad har cirka 1 450 invånare och har en yta på 247,51 km². Vid sammanslagningen 2009 var svenska (71%) majoritetsspråk och finska (27%) som minoritetsspråk i Nagu. Vissa byar är traditionellt finskspråkiga. Nagu är i omnämnt historiska dokument så tidigt som 1395.

Skärgården i Wetterstedts karta från 1775.
Nagu består av två huvudöar, Storlandet och Lillandet samt ca 3 000 mindre öar, skär och klippor. Av invånarna bor allra största delen på huvudöarna eller på öar med broförbindelse till dessa. Till en del av de närmaste öarna finns landsvägsfärjor medan förbindelsebåtar trafikerar till bebodda öar längre bort. Kyrkbacken med kyrka, grundskola och andra centrumfunktioner samt en av Skärgårdshavets största gästhamnar finns på Storlandet.

Nagu kyrka.
Nagu kyrka är en medeltida gråstenskyrka från 1430-1450 talet.Vägen från fastlandet går över landsvägsfärja från Lillmälö i Pargas till Prostvik på Lillandet. År 2009 slogs kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Pargas samman till den nya kommunen Väst Åboland, vars namn 2012 byttes till Pargas stad.