Sjöfartshuset

Sjöfartshuset i Nagu

Sjöfartshuset i Nagu öppnade sommaren 2010

Detta unika utställningsutrymmet tillkom genom en donation till Pargas stad av den Nagubördige sjöfartsrådet och redaren Kaj Engblom och hans hustru Anita Engblom. 
Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning.

 Vid sekelskiftet 1800-1900 fick så småningom segelfartygen konkurrens av ångfartygen och regelrätta skärgårdsförbindelser upprättades mellan fastlandet och Nagu. Ett ångfartyg som många minns ännu idag är Östern och även bilfärjan Fix väcker många minnen till liv. I utställningen kan man bekanta sig med fartygens historia och modellbyggaren Åke Sandvalls modeller av de bägge fartygen finns utställda.
Ett helt rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk och flera av hans modeller, till exempel galeasen Svan, bärgningsfartyget Protector, fraktfartyget Wiiri och kusttankfartyget Esso Finlandia finns utställda.

Sjöfarten i Nagu under 1900-talet representeras i utställningen av Paulins rederiaktiebolag, rederi Engship och Delfin Cruises. Texter och bilder berättar också om hur det är att jobba inom sjöfarten på 2000-talet och tack vare ais-data kan besökarna följa med var fartygen finns just nu.

Öppethållningstider och kontaktinformation